Tabellen  på bild, visar att SanDes har en synnerligen bra avdödningseffekt på bakterier och sporer.

Etanol (handsprit/gel) fungerar endast på bakterier, men har ingen effekt på sporer.

  Vid 400, 800 resp. 1500 är avdödningseffekten av sporerna total och lika som vid den låga koncentra-tionen om 200 ppm.

Detta test avsåg att likna en normal städning med desinfektion av ytor utan avtorkning. Alla ytor fick självtorka före avläsning av desinfektionseffekten. Glas och Metall 10 minuter, Plast och Golvmatta 30 minuter.

Resultatet är mycket bra och visar att SanDes i sin original receptur för handdesinfektion klarar att desinficera ytor på ett effektivt sätt.

För behandling av större ytor och med maskinteknisk utrustning kan SanDesSurf (2-komponent) användas utan justering av substansbalansen.

 Not/  Den koncentration vi rekommenderar för Handdesinfektion är ca, 500 ppm, en god säkerhets-faktor. För ytor bör halten vara  ca. 200 ppm, max. 400 ppm.

Testresultat från MICAN.s laboratorium, utfört enligt EN 1500 för handdesinfektion med SanDes klordioxidlösning.
Tabellen omfattar en smmanställning från tester med klordioxidlösningar.
Avser både klordioxid från Desin klordioxidagregat samt FreeBact och AquaCare lösningar.