Leverans av baskemikalier för klordioxidframställning.

WCT Destruct 82   =  Natriumkloritlösning
WCT Activator 100 =  Saltsyra, kemiskt ren


Saneringslösningar för Ultrafilter