DESIN-C stationära klordioxidaggregat
max. 2000 g ClO2/h

Klordioxid doserteknik

Klordioxid (ClO2) är en av de mest potenta desinfektionsmedlen med hög oxidationspotential som är enkelt tillgängliga för vatten, ytor och
handdesinfektion.
Framställs från DESIN klordioxidaggregat eller  2-komponent lösningar.

DESIN-Comb mobilt klordioxidaggregat
220 g ClO2/h

MiniDesin för klordioxidframställning, anpassad för badanläggningar.