DESIN stationär 2x500 g ClO2/h

 

 

Desinfektionsprodukter anpassade för  industri, processindustri, lantbruk/djurhållning, vatten/avloppsverk, badvatten och offentliga anläggningar mm. Vår specialitet är produkter för desinfektion av vatten/vätskor och ytor samt sanering.

Några tillämpningsområden:

  • Dricksvatten/avloppsvatten och badvatten
  • Industri tex. kyltorn och vattenbehandling
  • Hälso- och sjukvård
  • Ballastvatten
  • Grönsaker och frukt
  • Mjölkproduktion
  • Kött, fisk och fågel beredning
  • Lantbruk och uppfödning

Desinfektionsmetoder.

För effektiv desinfektion av vatten och ytor, levererar vi klordioxidanlägningar, ozonsystem samt UV- utrustningar.

För mindre applikationer för pooler, badtunnor, vattentankar leverear vi DesBact klordioxid satser som vardera ger 6 g ClO2/h.

DesBact, är en två-komponent produkt, efter blandning erhålls 6 gram ClO2.

Doseras enkelt efter blandning till vattnet i vattentank eller önskad saneringsbehållare ansluten till spolpump, högtryckstvätt etc.

Exemplet visar Dosering till träbadkar.

Till vattentankar eller mindre pooler sker dosering på samma sätt.
För dricksvatten räcker en sats, mellan 12 - 6 cbm, beräknat efter 0,5 - 1 ppm.
För träbadkar och bubbelpooler beräknad en sats per doseromgång.

Desinfektionsanläggning. 

Med fast monterad DesinComb klordioxidaggregat. doseringen sker till en bufferttank från vilken det klordioxiddoserade vattnet trycks via ett dyssystem. Behållarna som skall desinfiseras, passerar förbi spraydysorna, varvid effektiv spolning sker i och
utanpå behållarna.

UV-barriär med klordioxiddosering till nät.

UV- desinfektion som barriär från
vattenverk, med säkerhetskopplad desin-
fektionsenhet DESIN vilken framställer
klordioxid vid UV driftavbrott.
Kan även kopplas till intervalldosering
för att hindra uppbyggnad av Biofilm i
rörsystemet.
Hindrar även tillväxt av bakterier från
oönskade in- läckage i ledningssystemet.
Notera också!

Klordioxid är en stark baktericid och virucid, vid så låga halter som >0,2 ppm.

Eliminerar plankton, bakterier och virus, desinficerar ytor och reducerar snabbt uppbyggd biofilm.

Klordioxid ClO2, har en mycket kort kontaktid och är effektiv mot många sjukdomsalstrande organismer, inklusive bakteriesporer,Legionella, tuberkulos, MRSA, VRE, Listeria, Salmonella, amoeba, cystor, Giardia cystor, E. coli och Cryptosporidium.

 

DESIN klordioxidaggregat tillverkas
i  fyra olika grundmodeller.

1. Desin- C, avsedd för statiionär installation.
   Komplett med kemikalietanker och  dosertill- 
   behör.
   Kap. upp till 2000 g ClO2/timma.
2. Desin- Comb, mobil enhet monterat på ett  
   stativ med hjul, kompllett med dosertillbehör,
   plats för kemilakitankar.
   Kapacitet max. 240 g ClO2/timma.
3. Desin- Medi, stationär enhet för mindre  
   kapaciteter upp till 200 g ClO2/timma,  
   komplett med dosertillbehör, kemikalie-
   tankar uppställes separat.
4. Desin- Mini, stationär eller mobil, avsedd  
   för mindre kapaciteter max. 100 g ClO2/ 
   timma och lägre mottryck max 2 bar. 
   Komplett med dosertillbehör, kemikalie-
   tankar uppställes separat.

Bact BEST UV , effektiva UV aggregat med UV lampor av medeltryckstyp vilka ger ett stabilt och högt strålningsutbyte till rimlig energiförbrukning.
Lätt att montera, kräver extremt kort bygglängd.
Lev. komplett med styrskåp med larmutgång och klar att anslutas till internt övervakningssystem.

Kommentarer

21.01.2014 08:40

Reidar Hide

Vennligst send mer informasjon om Best UV.
Jeg leter etter et anlegg som skal brukes til desinfeksjon av vatn til en hytte. Evt. felles anlegg for 2 hytter.