Bland uppdragen, utarbetar vi kompletta underlag för processystem, vatten- och badvatten desinfektion, smittrening, produktskölj, tvättsystem för livsmedelsproduktion mm.

Vattenrening, Sanering

Sanering av kontaminerade filter för vattenrening, badanläggningar (filter och cirk. system).

 

ScanMed Consulting

www.scanmed.se

iwan@scanmed.se

Tel.  +46 705339322

Adr. 

ScanMed Consulting   Klockargatan 6a   SE-75220 UPPSALA

Processupplägg, konstruktion, leverans, montageplanering, sevice och underhållsupplägg inom vattenreningsteknik, med specialitet, processvatten, badvatten och dricksvatten desinfektion.

Sanering med klordioxid.

Sanering med klordioxid dosering med DesinComb.

Uppställning av mobil DesinComb för sanering av ledningssystem.

Tjänster

Erbjuder tjänster som produktutveckling, test/prov-drift, besiktningar etc. inom vattenrening och vatten- ytdesinfektion. Specialitet klordioxid, ozon och UV-teknik.

Testrigg med UV enheter för biofilm reduktion.

Test av  Ultra filter i special testrigg.